Emotieregulatie

Praktijk voor psychomotorische therapie en training

Als uitgangspunt nemen we de 4 belangrijkste gevoelens (of emoties) die iedereen heeft:

Bang – blij – boos – bedroefd (verdrietig).

Met behulp van de lichaamsmeter word je in het bewegend bezig zijn meer bewust van deze gevoelens en de daarbij behorende lichaamssignalen.

Vervolgens ontwikkel je een manier om deze signalen te gebruiken als navigatiemiddel voor je gedrag. Op deze manier krijg je een grotere mate van zelfcontrole.