Vergoedingen

Praktijk voor psychomotorische therapie en training

Om voor (gedeeltelijke) vergoeding van onze behandeling in aanmerking te komen zijn er verschillende mogelijkheden.

De behandeling van kinderen tot en met 18 jaar vallen onder de wet Jeugdzorg. De gemeente is verantwoordelijk voor de financiering van deze jeugdzorg. Wilt u voor vergoeding in aanmerking komen kunt u zich wenden tot de toegang van de jeugdzorg in uw gemeente.

Er zijn verschillende instellingen waar we mee samenwerken en die ‘Ervaren in Bewegen’ op freelance basis inhuren voor psychomotorische therapie. De kosten worden dan door de instelling vergoed of worden meegenomen in de beschikking die zij van de gemeente hebben gekregen.

Er zijn enkele zorgverzekeraars die PMT in hun vergoedingenpakket hebben opgenomen. Als dat zo is dan valt PMT onder de zogenaamde “Alternatieve geneeswijzen”. Raadpleeg voor meer informatie over vergoedingen: http://www.zorgwijzer.nl/vergoeding/vaktherapie

De beroepsvereniging waarbij we aangesloten zijn is de FVB, de Federatie voor Vaktherapeutische beroepen.