Vergoedingen

Om voor vergoeding van onze behandeling in aanmerking te komen zijn er verschillende mogelijkheden.

Er zijn enkele zorgverzekeraars die PMT in hun vergoedingenpakket hebben opgenomen. Als dat zo is dan valt PMT onder de zogenaamde “Alternatieve geneeswijzen”. Raadpleeg voor meer informatie over vergoedingen: http://www.zorgwijzer.nl/vergoeding/vaktherapie

Er zijn verschillende instellingen die ‘Ervaren in Bewegen’ op freelance basis inhuren voor psychomotorische therapie. De kosten worden dan door de instelling vergoed.

De vergoedingen van de Jeugdzorg verlopen per 1-1-2015 via de gemeenten. Raadpleeg uw gemeente voor eventuele vergoeding.

 

De beroepsvereniging waarbij we aangesloten zijn is de FVB, de Federatie voor Vaktherapeutische beroepen.