Kosten

Voor de kosten van behandeling of begeleiding ontvang je maandelijks een factuur. Voor eventuele vergoeding zijn er verschillende mogelijkheden. Via je Zorgverzekeraar: Enkele zorgverzekeraars hebben PMT opgenomen in hun vergoedingenpakket. Het valt dan onder de ‘Alternatieve geneeswijzen’.Je zorgverzekeraar moet dan de FVB (Federatie voor Vaktherapeutische Beroepen) hebben erkend als beroepsvereniging. Zie voor meer info: http://www.zorgwijzer.nl/vergoeding/vaktherapie De begeleiding van ERVAREN IN BEWEGEN kan uit een PGB vergoed worden. De indicaties worden gesteld door de gemeenten (voor kinderen en jeugdigen). In Vught ga hiervoor naar Wegwijs+: https://wegwijsplus.vught.nl/ Betalingsverplichtingen aan ERVAREN IN BEWEGEN staan los van mogelijke vergoedingen door verzekeraars, PGB of andere vergoedingsmogelijkheden.