Ervaren in Bewegen

ERVAREN IN BEWEGEN, werkt volgens de principes van de Psychomotorische Therapie (PMT).

Er wordt gewerkt in een gymzaal waarbij het accent ligt op ervaringsgericht leren. Binnen PMT zijn bewegen en lichamelijkheid de uitgangspunten. Naast en tijdens het doen praten we over wat gedachten en gevoelens zijn. Er worden veel oefeningen gedaan die lijken op de gym van school, sport en spel. Hoe goed je in sport of bewegen bent is niet belangrijk! Het gaat om het gedrag en vooral dát wordt dus geoefend. Onze ervaring is dat kinderen, jongeren en hun ouders graag naar PMT komen en dat het werkt!

We hebben veel ervaring in het begeleiden van kinderen, jongeren en (jong)volwassenen bij het ontwikkelen van sociale- en emotionele vaardigheden. En in het ontwikkelen van meer zelfvertrouwen en een positiever zelfbeeld.