Ervaren in bewegen
Praktijk voor Psychomotorische Therapie

Wat is Psychomotorische Therapie?

PMT is een ervaringsgerichte onderzoeks- en behandelmethode waarbij bewegingsgedrag en lichaamsbeleving uitgangspunten zijn voor de behandeling.

Behandeling van…

We hebben de afgelopen jaren ervaring opgebouwd in de behandeling van kinderen met een Autisme Spectrum Stoornis (PDD-nos, NLD,….), AD(H)D, Angststoornis, hechtingsproblemen en andere psychiatrische en psychosociale problematiek

Onze doelgroep

Binnen Ervaren in Bewegen zijn we gespecialiseerd in de behandeling van kinderen, jeugdigen in de leeftijd van 4 – 18 jaar en hun ouders. Voor de behandeling van volwassenen verwijzen we graag naar collega’s in de regio.

Wat doen we bij “Ervaren in Bewegen”?

In onze manier van werken gebruiken we methoden en technieken uit de Psychomotorische therapie (PMT) Psychomotorische therapie is een ervaringsgerichte onderzoeks- en behandelmethode voor mensen met psychische en/of sociale- en emotionele problemen. Leeftijd is hierbij niet van belang. We hebben de afgelopen jaren ervaring opgebouwd in de behandeling van Autisme Spectrum Stoornissen (PDD-nos, NLD,….), AD(H)D, Angststoornissen, hechtingsproblemen en andere psychiatrische en psychosociale problematiek. We zijn gespecialiseerd in de behandeling van kinderen, jeugdigen en (jong)volwassenen.

STOP-STA-Stil-Methode

Een van onze methodes

Binnen ERVAREN IN BEWEGEN gebruiken we de Stop-Sta-Stil-methode. De afgelopen 15 jaar is deze ervaringsgerichte methode in onze praktijk ontwikkeld en verfijnd. De basis van deze methode komt uit de Psychomtorische therapie en de cognitieve gedragstherapie. Met name de concrete en praktische invulling van deze methode spreekt veel kinderen en ouders aan. De 4 basisemoties en de lichaamsmeter vormen de belangrijke uitgangspunten van de Stop-Sta-Stil-methode.

Emotieregulatie

Als uitgangspunt nemen we de 4 belangrijkste gevoelens (of emoties) die iedereen heeft:

Bang – blij – boos – bedroefd (verdrietig). Met behulp van de lichaamsmeter word je in het bewegend bezig zijn meer bewust van deze gevoelens en de daarbij behorende lichaamssignalen. Vervolgens ontwikkel je een manier om deze signalen te gebruiken als navigatiemiddel voor je gedrag. Op deze manier krijg je een grotere mate van zelfcontrole.

Ons Team

Jeroen van der Meer

Eigenaar, Psychomotorisch Therapeut


Lees meer over mij

Tobi Steeg

Psychomotorisch Therapeut io.


Lees meer over mij

Rian Wijnbergen

Psychomotorisch Therapeut io.


Lees meer over mij

Wil je meer weten?

Klik op onderstaande links