ERVAREN IN BEWEGEN

Wat is Psychomotorische Therapie?

PMT is een ervaringsgerichte onderzoeks- en behandelmethode waarbij bewegingsgedrag en lichaamsbeweging uitgangspunten zijn voor de behandeling.

Behandeling van…

We hebben de afgelopen jaren ervaring opgebouwd in de behandeling van Autisme Spectrum Stoornissen (PDD-nos, NLD,….), AD(H)D, Angststoornissen, hechtingsproblemen en andere psychiatrische en psychosociale problematiek

Onze doelgroep

Binnen Ervaren in Bewegen zijn we gespecialiseerd in de behandeling van kinderen, jeugdigen in de leeftijd van 4 – 18 jaar en hun ouders.

Wat doen we bij “Ervaren in Bewegen”?

In onze manier van werken gebruiken we methoden en technieken uit de Psychomotorische therapie (PMT) Psychomotorische therapie is een ervaringsgerichte onderzoeks- en behandelmethode voor mensen met psychische en/of sociale- en emotionele problemen. Leeftijd is hierbij niet van belang. We hebben de afgelopen jaren ervaring opgebouwd in de behandeling van Autisme Spectrum Stoornissen (PDD-nos, NLD,….), AD(H)D, Angststoornissen, hechtingsproblemen en andere psychiatrische en psychosociale problematiek. We zijn gespecialiseerd in de behandeling van kinderen, jeugdigen en (jong)volwassenen.

STOP-STA-Stil-Methode

Een van onze methodes

Binnen ERVAREN IN BEWEGEN gebruiken we de Stop-Sta-Stil-methode. De afgelopen 15 jaar is deze ervaringsgerichte methode in onze praktijk ontwikkeld en verfijnd. De basis van deze methode komt uit de Psychomtorische therapie en de cognitieve gedragstherapie.

Met name de concrete en praktische invulling van deze methode spreekt veel kinderen en ouders aan.

De 4 basisemoties en de lichaamsmeter vormen de belangrijke uitgangspunten van de Stop-Sta-Stil-methode.

Emotieregulatie

Als uitgangspunt nemen we de 4 belangrijkste gevoelens (of emoties) die iedereen heeft:

Bang – blij – boos – bedroefd (verdrietig).

Met behulp van de lichaamsmeter word je in het bewegend bezig zijn meer bewust van deze gevoelens en de daarbij behorende lichaamssignalen.

Vervolgens ontwikkel je een manier om deze signalen te gebruiken als navigatiemiddel voor je gedrag. Op deze manier krijg je een grotere mate van zelfcontrole.

Ons team

Jeroen van der Meer

Eigenaar,

Psychomotorisch Therapeut

Sinds 1994 ben ik werkzaam als PMT-er. Ik ben begonnen in 1992 bij Reinier van Arkel en heb daar gewerkt met jong volwassenen, volwassenen en ouderen. Van 1994 tot 2021 ben ik psychomotorisch therapeut geweest binnen “Herlaarhof”, centrum voor kinder- en jeugdpsychiatrie. Onderdeel van de Reinier van Arkelgroep.

In april 2000 ben ik  gestart met ERVAREN IN BEWEGEN en heb ik deze praktijk voor psychomotorische therapie opgebouwd.

Ik ben geregistreerd seniorlid van de FVB (Federatie voor Vaktherapeutische beroepen) en NVPMT (Nederlandse Vereniging voor PsychoMotorische Therapie)

Tobi Steeg

Psychomotorisch therapeut io.

Ik ben Tobi Steeg, deeltijd student Psychomotorische Therapie aan Windesheim in Zwolle. Ik ben inmiddels aan de eindfase van mijn studie beland en Jeroen heeft mij de kans geboden om de eindstage binnen Ervaren in Bewegen te lopen. Daarom zal ik de komende tijd op de donderdag aanwezig zijn op locatie om ervaring op te doen als psychomotorisch therapeut.

Laat ik me even verder aan jullie voorstellen.

Ik ben 28 jaar oud en ben woonachtig in Oss. Mijn hobby’s zijn voetbal en padel. Ik vind het heerlijk om beide sporten te beoefenen. Ook ga ik geregeld voetbalwedstrijden kijken. Naast het uitvoeren van deze hobby’s, probeer ik zo nu en dan ook nog even de sportschool in te gaan voor extra fysieke training.

Naast mijn hobby’s en studie ben ik werkzaam als docent Lichamelijke Opvoeding in het Voorgezet Speciaal Onderwijs de Sonnewijser in Oss. De tijd die overblijft besteed ik aan familie, vrienden en vriendin.

Rest mij nog om te vertellen dat ik zeer gemotiveerd ben om aan de slag te gaan. Ik verheug mezelf op de contacten met de kinderen, jongeren en ouders. Ik hoop dat ik hier mooie ervaringen in het bewegend leren mag op doen.

Rian Wijnbergen

Ik ben Rian Wijnbergen, 20 jaar en kom uit Meerlo, een klein dorpje tussen Venlo en Venray. Ik zit in mijn vierde jaar van de opleiding psychomotorische therapie aan Hogeschool Windesheim in Zwolle. In mijn vrije tijd ga ik graag volleyballen en leuke dingen doen met mijn vrienden, daarnaast heb ik een bijbaan in de horeca waar ik in de weekenden veel werk. Vanaf maandag 6 februari ben ik bij Ervaren in Bewegen gestart als stagiaire bij Jeroen en zal aanwezig zijn op de maandag, dinsdag en woensdag tot ongeveer eind november. Ik heb er erg veel zin in, tot in de zaal!


Wil je meer weten?

Klik op onderstaande links